top of page

De zorg

Wij streven ernaar om een voor onze zorgvragers (Hulpboeren) zo fijn en veilig mogelijke omgeving te creëren. Dit doen we door u te ondersteunen bij alle dagelijkse activiteiten op de boerderij. Door op werkdagen, niet meer dan 10 mensen in een groep aan te nemen, zorgen wij er  voor om al onze hulpboeren evenveel tijd en aandacht hebben.

bottom of page