top of page

Hoe het allemaal begon..

Zorgboerderij sinds 2008 

Els is samen met haar man Maarten gestart in 2008 met het aanbieden van weekend zorg voor jeugd op de boerderij. In Mei 2018 zijn Maarten en Els verhuisd naar de Bergstoep in Streefkerk. Met daarbij een mooie kans de Zorgboerderij uit te breiden. Schoondochter Denise is in dienst gekomen en samen hebben zij de volwassen en ouderen zorg opgestart op de boerderij. Sinds December 2022 is het aanbieden van de dagbesteding voor de jeugd gestopt en is de boerderij geheel gericht op dagbesteding voor volwassen en ouderen.

Visie en Missie 

Onze visie is het bieden van een zinvolle, plezierige dagbesteding voor ouderen in een landelijke omgeving ter bevordering van de zelfredzaamheid en sociale contacten alsmede het ontlasten van mantelzorger(s). 

Onze missie is wensgerichte zorg verlenen voor ouderen vanuit aandacht en betrokkenheid, door uit te gaan van datgene wat een deelnemer wil en als belangrijk ervaart. Hierbij staat het meebeleven van het gewone dagelijkse leven in een huiselijke sfeer centraal. De boerderij is inspiratiebron bij alle werkzaamheden.

Hannah Hansen - Zorgboerderij De Morgenster LR _97.jpg

Kwaliteits waarborging

Meedoen aan het landelijke kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen is voor zorgboeren niet vrijwillig. Wij vinden dat deelnemers recht hebben op kwalitatief goede zorg en vindt het belangrijk om actief aan kwaliteit te werken en dit voor iedereen inzichtelijk te maken. 

 

 

Het team van Zorgboerderij de Morgenster blijkt ieder jaar opnieuw in staat om de wensgerichte en persoonlijke zorg, zoals beschreven in de missie en visie, te leveren. Dit blijkt onder andere uit het onafhankelijke tevredenheidsonderzoek dat wordt ingevuld door de deelnemers. 

kermerk_kb_bijlmerweide300.jpg
keurmerk zoonosen_klein jpg.jpg
SBB-stagemarkt-logo.webp
bottom of page